Hoàn thiện Quy định nêu gương của cán bộ công đoàn các cấp

Đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Lên top