Hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

Đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: KCNHY
Đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: KCNHY
Đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: KCNHY
Lên top