Hoàn thành “Đường chạy Di sản” gây quỹ hỗ trợ người lao động

Vận động viên tham gia cuộc chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" gây quĩ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC.
Vận động viên tham gia cuộc chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" gây quĩ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC.
Vận động viên tham gia cuộc chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" gây quĩ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Ảnh: BTC.
Lên top