Công ty Điện lực Quảng Trị:

Hoàn thành công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021

Công nhân Trạm điện Cồn Cỏ - Quảng Trị thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp. Ảnh: Văn Cường
Công nhân Trạm điện Cồn Cỏ - Quảng Trị thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp. Ảnh: Văn Cường
Công nhân Trạm điện Cồn Cỏ - Quảng Trị thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp. Ảnh: Văn Cường
Lên top