Hoàn thành con tàu thứ 100, hàng nghìn CNLĐ được thưởng

Con tàu thứ 100 do CNLĐ    tại Khánh Hòa đóng mới hoàn thành được bàn giao vào ngày 19.2. Ảnh:N.H
Con tàu thứ 100 do CNLĐ tại Khánh Hòa đóng mới hoàn thành được bàn giao vào ngày 19.2. Ảnh:N.H
Con tàu thứ 100 do CNLĐ tại Khánh Hòa đóng mới hoàn thành được bàn giao vào ngày 19.2. Ảnh:N.H
Lên top