Hòa Bình yêu cầu khai báo y tế bắt buộc tại các khu công nghiệp

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp ở Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top