Hoà Bình: LĐLĐ huyện Yên Thuỷ kí thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên

Qua việc hợp tác, đoàn viên LĐLĐ huyện Yên Thu được chăm lo về phúc lợi.
Qua việc hợp tác, đoàn viên LĐLĐ huyện Yên Thu được chăm lo về phúc lợi.
Qua việc hợp tác, đoàn viên LĐLĐ huyện Yên Thu được chăm lo về phúc lợi.
Lên top