Hòa Bình: LĐLĐ huyện Tân Lạc hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn

LĐLĐ huyện Tân Lạc trao hỗ trợ cho chị Bùi Thị Thợi.
LĐLĐ huyện Tân Lạc trao hỗ trợ cho chị Bùi Thị Thợi.
LĐLĐ huyện Tân Lạc trao hỗ trợ cho chị Bùi Thị Thợi.
Lên top