Hòa Bình: LĐLĐ huyện Mai Châu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Lớp bồi dưỡng đã giúp nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.
Lớp bồi dưỡng đã giúp nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.
Lớp bồi dưỡng đã giúp nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.
Lên top