Hòa Bình: LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ thành lập thêm công đoàn cơ sở

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung phát biểu tại buổi công bố thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Thanh Nông Lạc Thuỷ.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung phát biểu tại buổi công bố thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Thanh Nông Lạc Thuỷ.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung phát biểu tại buổi công bố thành lập CĐCS Cty TNHH MTV Thanh Nông Lạc Thuỷ.
Lên top