Hòa Bình: CĐ đồng hành cùng Nông dân xây dựng Nông thôn mới