Các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên:

Hỗ trợ xây dựng 70 Mái ấm công đoàn trong năm 2019

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Lê Thị Đào - công nhân Cty TNHH Samsung Electro Mechanics Việt Nam. Ảnh: P.V
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Lê Thị Đào - công nhân Cty TNHH Samsung Electro Mechanics Việt Nam. Ảnh: P.V
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên bàn giao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Lê Thị Đào - công nhân Cty TNHH Samsung Electro Mechanics Việt Nam. Ảnh: P.V
Lên top