Hỗ trợ xây 6 “Mái ấm công đoàn” khang trang cho đoàn viên khó khăn

Gia đình chị Nhạn trong ngày vui được tổ chức CĐ gắn biển "Mái ấm CĐ" - Ảnh: PTC4
Gia đình chị Nhạn trong ngày vui được tổ chức CĐ gắn biển "Mái ấm CĐ" - Ảnh: PTC4
Gia đình chị Nhạn trong ngày vui được tổ chức CĐ gắn biển "Mái ấm CĐ" - Ảnh: PTC4
Lên top