LĐLĐ TỈNH HƯNG YÊN:

Hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho con đoàn viên

Đồng chí Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho cháu Luyện Thu Trang - con đoàn viên CĐ Cty TNHH KiDo. Ảnh: T.N
Đồng chí Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho cháu Luyện Thu Trang - con đoàn viên CĐ Cty TNHH KiDo. Ảnh: T.N
Đồng chí Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho cháu Luyện Thu Trang - con đoàn viên CĐ Cty TNHH KiDo. Ảnh: T.N
Lên top