Hỗ trợ nhân dân Quảng Nam khẩu trang vải không dệt để phòng, chống dịch

Công đoàn Dệt may Việt Nam đồng hành cùng Quảng Nam đẩy lùi COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn Dệt may Việt Nam đồng hành cùng Quảng Nam đẩy lùi COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
Công đoàn Dệt may Việt Nam đồng hành cùng Quảng Nam đẩy lùi COVID-19. Ảnh: CĐ DMVN
Lên top