Hỗ trợ người lao động từng bị cách ly có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (hàng đứng, thứ 4, phải sang) - tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (hàng đứng, thứ 4, phải sang) - tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc (hàng đứng, thứ 4, phải sang) - tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top