LĐLĐ tỉnh Long An:

Hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Ngãi khó khăn do bão lũ

Trao tiền hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão lũ, Ảnh: K.Q
Trao tiền hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão lũ, Ảnh: K.Q
Trao tiền hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng do bão lũ, Ảnh: K.Q
Lên top