Hỗ trợ người lao động tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại 
cuộc làm việc. Ảnh: Trần tuấn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần tuấn
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Trần tuấn
Lên top