Hỗ trợ người lao động nghỉ mát tối đa 15 triệu đồng/người/năm

Ông Christopher Forrest Harvey, Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LDLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Nam Dương
Ông Christopher Forrest Harvey, Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LDLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Nam Dương
Ông Christopher Forrest Harvey, Giám đốc Cty CP IT Việc và bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LDLĐ Quận 1, cùng ký thỏa ước lao động tập thể. Ảnh Nam Dương
Lên top