Hỗ trợ người lao động nâng cao khả năng thích ứng

Công nhân lao động tại các DN Dệt May là CĐCS thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ được nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Ảnh minh họa: Hải Anh
Công nhân lao động tại các DN Dệt May là CĐCS thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ được nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Ảnh minh họa: Hải Anh
Công nhân lao động tại các DN Dệt May là CĐCS thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam sẽ được nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. Ảnh minh họa: Hải Anh
Lên top