Hỗ trợ người lao động, không phân biệt là đoàn viên hay chưa là đoàn viên Công đoàn

Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Lên top