Hỗ trợ người lao động khó khăn và kiểm tra phòng chống dịch COVID-19

LĐLĐ quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân. Ảnh: CĐHN
LĐLĐ quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn nhân Tháng Công nhân. Ảnh: CĐHN
Lên top