CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN 2018:

Hỗ trợ người lao động khó khăn hơn 1,7 tỉ đồng

CĐ Dầu khí Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động khó khăn thuộc Vietsovpetro. Ảnh: VN
CĐ Dầu khí Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động khó khăn thuộc Vietsovpetro. Ảnh: VN
CĐ Dầu khí Việt Nam thăm hỏi, động viên người lao động khó khăn thuộc Vietsovpetro. Ảnh: VN
Lên top