LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đến tận doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đến tận doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đăng Bảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đến tận doanh nghiệp để trao tiền hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top