Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Đồng chí Đinh Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tp. Đà Lạt trao tiền hỗ trợ các đoàn viên, người lao động - Ảnh Thy Vũ
Đồng chí Đinh Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tp. Đà Lạt trao tiền hỗ trợ các đoàn viên, người lao động - Ảnh Thy Vũ
Đồng chí Đinh Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ Tp. Đà Lạt trao tiền hỗ trợ các đoàn viên, người lao động - Ảnh Thy Vũ
Lên top