Hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Huỳnh Quang Duy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc - trao hỗ trợ cho công ty thực hiện "3 tại chỗ".
Ông Huỳnh Quang Duy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc - trao hỗ trợ cho công ty thực hiện "3 tại chỗ".
Ông Huỳnh Quang Duy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc - trao hỗ trợ cho công ty thực hiện "3 tại chỗ".
Lên top