Hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn giữa dịch COVID-19

Lễ khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Liên. Ảnh: CĐ.
Lễ khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Liên. Ảnh: CĐ.
Lễ khởi công "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Liên. Ảnh: CĐ.
Lên top