Hỗ trợ lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ trong thời điểm dịch COVID-19

LĐLĐ quận Tân Phú trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ quận Tân Phú trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ quận Tân Phú trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top