ĐBQH:

"Hỗ trợ lao động nữ đã làm công việc nhạy cảm, có khả năng bị xâm hại"

Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp). Ảnh: Quốc hội
Lên top