Hỗ trợ làm nhiều nhà ở nhân kỉ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Minh. Ảnh: BT
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Minh. Ảnh: BT
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn cho chị Minh. Ảnh: BT
Lên top