Hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm và trao 120 suất quà dịp Tết Sum vầy

Trao hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: CĐ.
Trao hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: CĐ.
Trao hỗ trợ làm 3 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết Sum vầy do LĐLĐ huyện Kỳ Anh tổ chức. Ảnh: CĐ.
Lên top