Hỗ trợ kịp thời để người lao động vượt khó

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn.Ảnh: đinh yến
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh: đinh yến
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh: đinh yến
Lên top