Hỗ trợ khẩn cấp cho 2.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: CĐCC
Lên top