Hỗ trợ hơn 600 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay trên 18 tỉ đồng

Nhân viên Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh Quận 8, phát tiền vay cho giáo viên mầm non sáng 10.4. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp.
Nhân viên Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh Quận 8, phát tiền vay cho giáo viên mầm non sáng 10.4. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp.
Nhân viên Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh Quận 8, phát tiền vay cho giáo viên mầm non sáng 10.4. Ảnh LĐLĐ Quận 8 cung cấp.
Lên top