Hỗ trợ hơn 50.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kinh doanh bền vững

Công bố Sáng kiến Thắp lửa - Giải phóng sức mạnh của doanh nhân nữ (IGNITE)  tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân làm chủ doanh nghiệp có từ 2-10 nhân công. Ảnh: Hải Anh
Công bố Sáng kiến Thắp lửa - Giải phóng sức mạnh của doanh nhân nữ (IGNITE) tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân làm chủ doanh nghiệp có từ 2-10 nhân công. Ảnh: Hải Anh
Công bố Sáng kiến Thắp lửa - Giải phóng sức mạnh của doanh nhân nữ (IGNITE) tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nữ doanh nhân làm chủ doanh nghiệp có từ 2-10 nhân công. Ảnh: Hải Anh
Lên top