Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Các cấp công đoàn Hải Phòng hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng 462 nữ CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh MD
Các cấp công đoàn Hải Phòng hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng 462 nữ CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh MD
Các cấp công đoàn Hải Phòng hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn tặng 462 nữ CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Ảnh MD
Lên top