LĐLĐ TP.HUẾ:

Hỗ trợ hơn 1.500 lượt đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch

Sau 3 tuần ATM gạo và "gian hàng 0 đồng" của LĐLĐ TP.Huế đi vào hoạt động, đã có hơn 1.500 lượt đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ.
Sau 3 tuần ATM gạo và "gian hàng 0 đồng" của LĐLĐ TP.Huế đi vào hoạt động, đã có hơn 1.500 lượt đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ.
Sau 3 tuần ATM gạo và "gian hàng 0 đồng" của LĐLĐ TP.Huế đi vào hoạt động, đã có hơn 1.500 lượt đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch đã được hỗ trợ. Ảnh: LĐLĐ.
Lên top