Hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Quỹ từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải hỗ trợ 46 triệu đồng đến 14 trường hợp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Lương Hạnh
Quỹ từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải hỗ trợ 46 triệu đồng đến 14 trường hợp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Lương Hạnh
Quỹ từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải hỗ trợ 46 triệu đồng đến 14 trường hợp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top