LĐLĐ Thiệu Hóa - Thanh Hóa:

Hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho những công nhân gặp khó khăn

Lên top