Hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ngoài công lập

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quốc Oai trao hỗ trợ tại trường Mầm non Tư thục Sơn Ca. Ảnh: LĐH
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quốc Oai trao hỗ trợ tại trường Mầm non Tư thục Sơn Ca. Ảnh: LĐH
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Quốc Oai trao hỗ trợ tại trường Mầm non Tư thục Sơn Ca. Ảnh: LĐH
Lên top