Hỗ trợ gia đình nữ công nhân có hoàn cảnh éo le

Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định - thăm hỏi, động viên gia đình chị Hảo.
Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định - thăm hỏi, động viên gia đình chị Hảo.
Đồng chí Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nam Định - thăm hỏi, động viên gia đình chị Hảo.
Lên top