Hỗ trợ gia đình đoàn viên thiệt mạng tại trung tâm y tế

Ảnh: Lao động Thủ đô.
Ảnh: Lao động Thủ đô.
Ảnh: Lao động Thủ đô.
Lên top