Hỗ trợ doanh nghiệp, công đoàn cơ sở thực hiện pháp luật

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ( thứ 2 từ trái sang, hàng đứng ) và lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ( thứ 2 từ trái sang, hàng đứng ) và lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ( thứ 2 từ trái sang, hàng đứng ) và lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chứng kiến lễ ký Chương trình phối hợp. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top