LĐLĐ Thanh Hoá:

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá trao hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Ảnh: T.L
Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá trao hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Ảnh: T.L
Đồng chí Võ Mạnh Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thanh Hoá trao hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ tỉnh Quảng Nam 100 triệu đồng. Ảnh: T.L
Lên top