Hỗ trợ đoàn viên hơn 1 tỷ đồng trong Tháng Công nhân 2021

Đại diện Công đoàn VNSTEEL trao hỗ trợ cho đoàn viên. Ảnh: Mai Linh
Đại diện Công đoàn VNSTEEL trao hỗ trợ cho đoàn viên. Ảnh: Mai Linh
Đại diện Công đoàn VNSTEEL trao hỗ trợ cho đoàn viên. Ảnh: Mai Linh
Lên top