Các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội:

Hỗ trợ để người lao động được sum họp ngày Tết

Tết Sum vầy năm 2020 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Tết Sum vầy năm 2020 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Tết Sum vầy năm 2020 do LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hải Anh
Lên top