Hỗ trợ công nhân ở doanh nghiệp có chủ “biệt tích” khởi kiện ra tòa

Tổ chức CĐ chia sẻ khó khăn với công nhân Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương
Tổ chức CĐ chia sẻ khó khăn với công nhân Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương
Tổ chức CĐ chia sẻ khó khăn với công nhân Cty TNHH XNK May Thái Bình Dương
Lên top