Hỗ trợ công nhân lao động mua khẩu trang y tế giảm giá 30% - 50%

Các công đoàn cơ sở được hỗ trợ mua khẩu trang giá rẻ hơn thị trường 30% - 50% để phục vụ công nhân lao động. Ảnh: LĐLĐ Bình Thạnh
Các công đoàn cơ sở được hỗ trợ mua khẩu trang giá rẻ hơn thị trường 30% - 50% để phục vụ công nhân lao động. Ảnh: LĐLĐ Bình Thạnh
Các công đoàn cơ sở được hỗ trợ mua khẩu trang giá rẻ hơn thị trường 30% - 50% để phục vụ công nhân lao động. Ảnh: LĐLĐ Bình Thạnh
Lên top