Hỗ trợ công nhân lao động đặc biệt khó khăn trong đại dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Kim Cương. 
Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Kim Cương. Ảnh: Hoàng Trung
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho chị Nguyễn Kim Cương. Ảnh: Hoàng Trung
Lên top