Hỗ trợ công nhân đang bị cách ly do dịch COVID-19

Lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao quà cho công nhân Công ty SEI. Ảnh: CĐCC
Lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao quà cho công nhân Công ty SEI. Ảnh: CĐCC
Lãnh đạo Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trao quà cho công nhân Công ty SEI. Ảnh: CĐCC
Lên top